Skip navigation

4. A segítő kutyák kiképzésével, vizsgáztatásával és alkalmazhatóságával kapcsolatos szabályzás (Köböl Erika)

Hazánkban az 1990-es évek vége felé jelentek meg az első, ezen a területen tevékenykedő szervezetek, közöttük elsőként a Tetra Állatterápiás Csoport (Tetra-2002, 2015), valamint a KEA, Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA, 2015).

http://www.tetra2002.hu/ és http://www.kea-net.hu/

A segítőkutyák iránti szakmai kritériumokat az ekkor működő szervezetek (alapítvány, egyesület, stb.) egyéni módon határozták meg; képzésük, vizsgáztatásuk, az egészségügyi követelmények, valamint a vizsga utáni munkájuk iránti elvárások nem voltak egységesek, bár látható volt a törekvés erre. A segítőkutyák, köztük a terápiás kutyák népszerűségének és számának növekedése azonban mindenképpen szükségessé tette helyzetük rendezését.

A fejezet fókuszába a jelenlegi munkavégzés szabályait helyeztük. Áttekintjük a hatályos szabályozást (4.1.), a jelenlegi szabályzásnak eleget téve működő szervezetekkel és segítőkutyás párosokkal kapcsolatos adatokat (4.2.). Bemutatjuk a segítőkutyák típusait és összefoglaljuk vizsgaszabályzataik közös és speciális elemeit (4.3.). A hallgató betekinthet a segítőkutyák képzésébe és munkájába (4.4.) A fejezetben részletesen foglalkozunk még a terápiás kutyák vizsgájának feladataival (4.5.).

 

A fejezet célja, hogy a leendő (gyógy)pedagógus tájékozott legyen a segítőkutyák munkáját illetően, legyen képes önállóan tájékozódni, szükség esetén tájékoztatást nyújtani a klienseinek és szüleiknek a témában, továbbá pedagógiai kompetenciáin belül meg tudja ítélni a terápiás kutyák teljesítményét.