Skip navigation

6.6.1. A kompetencia élménye

Minden sikeresen elvégzett feladat kompetenciaélményhez juttat minket, intenzív boldogságélményt okoz, mely újabb tevékenység elvégzésére motivál minket (Csíkszentmihályi, 2010). A sikeres tanulási folyamat alapja ez az élmény.

A kutyával való együttműködés során a kliensek rendszeresen megtapasztalhatják ezt a sikert, illetve a siker átéléséből adódó élményt. Minden képességszinthez társíthatunk olyan kutyával együtt elvégzendő feladatot, amely az adott kliens számára biztosítja ezt az élményt. A kutyával asszisztált foglalkozások széleskörű alkalmazhatóságának ez az egyik alapja.

A sérülések bizonyos típusainál, fokánál például egy labda vagy egy jutalomfalat elengedése is – különösen felfokozott izgalmi állapotban – sikert jelenthet a kliens és a pedagógus számára is, míg más esetben egy bonyolult memóriafeladattal érjük el ugyanezt. A feladatok nehézsége természetesen más, de optimális feladatválasztás esetén mindkét feladat ugyanúgy biztosítja az adott kliens számára a kompetenciaélményt, vele együtt pedig a pozitív visszacsatolást és a motivációt a tevékenység folytatására.

 

A következő feladat és annak változatai jól szemléltetik a különböző képességszinthez való illeszthetőséget.

Feladatleírás: Twister

A teremben twister korongokat (piros, sárga, zöld, kék színű korongok) rakunk szét. A klienseknek a kutyával ellentétes ritmusban kell mozogniuk. Ha a kutya fekszik a kliensek mozoghatnak a teremben, ha a kutya elindul vagy hanggal jelez, akkor el kell foglalniuk egy-egy korongot.

A játék alapja a Mókusok, ki a házból! című játék, ahol a szabályok azonosak, de a játékot egy történetbe illesztjük (a kliensek a mókusok az erdőben, a terápiás kutya pedig a vadászkutya), mely a – különösen a kisebb - gyermekek számára motiválóbb játékkörnyezetet teremt.

 

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely csoportban játszható, kivételt képez a teljesen homogén, csak súlyosan látássérültekből álló csoport.

Korosztály: bármely korosztály.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: motoros, kognitív képességek (a további változatoknál testséma, téri orientáció)

A kutya aktivitása: aktív

A feladatra tervezett idő: kb. 5 perc

Eszközök: twister korongok

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: Súlyosan látás vagy mozgássérült kliens esetén közvetlen segítő személy közreműködésével megoldható a feladat, továbbá a csoport figyelmét fel kell hívni arra, hogy rájuk kiemelten vigyázzanak. Javasolt esetükben jobban érzékelhető eszközök használata, pl. érzékelő korongok.

 

Változatok:

a) A korongokat a játékvezető által jelzett testrésszel kell „elfoglalni”, pl. kéz, láb, has, hát, stb. A játékvezető (aa) megmutatja saját magán a kért testrészt, (ab) egy képet mutat a kért testrészről vagy (ac) kimondja a testrész nevét.

b) A kliensek által kevésbé ismert testrészek kérése, pl. könyök, mellkas, stb.

c) Nehezíthetünk a szimmetrikus testrészeknél a jobb vagy baloldali testrész kérésével.

d) A korongot egyszerre két – a játékvezető által a jelzett – testrésszel kell megérinteni, pl. has és kéz vagy jobb tenyér és bal talp. Itt is kérheti a fenti három módon (saját testen mutatja, képet mutat róluk vagy szóban kéri) a testrészeket.

e) A játékvezető a választható korong színét (ea) mutatja meg egy másik korongon vagy (eb) nevezi meg, pl. piros.

f) A játékvezető színt és egy testrészt - lásd a) változat - kér, pl. piros és láb.

g-i) A játékvezető szín mellé a b-d) változatban jelzett módon kérhet testrészt.

j) A játékvezető azt a színt jelzi – (ea) vagy (eb) módon - , amelyiket nem lehet „elfoglalni”.

k) A játékvezető azt a színt jelzi – (ea) vagy (eb) módon - , amelyiket nem lehet „elfoglalni”, és ehhez kér – a b-d) változatban jelzett módon testrészt.

m) Bármelyik változat játszható „kiesős” változatban is, ahol minden kör során a játékvezető elvesz egy-egy korongot.

Hasonló jó példa lehet egy akadálypálya, amely konkrétan a kliens képességszintjére alakítható ki.

A fentiekből jól látszik, hogy egy alapfeladat nagyon sok változatban játszható, határt szinte csak a csoportvezető és a felvezető fantáziája szab. A kliensek számára ugyanakkor a kutyával való közös „játék” élménye, illetve annak pozitív hatása mindvégig megmarad.