Skip navigation

6.3. Munkaformák

Az állatasszisztált foglalkozások során az állat, esetünkben a kutya tehát alanya, segítője, eszköze” és motiválója a különböző munkaformában szervezhető tevékenységeknek. 

Munkaformák

Állatasszisztált aktivitás - Animal Assisted Activity – AAA

Állatasszisztált terápia - Animal Assisted Therapy – AAT

Állatasszisztált oktatás - Animal Assisted Education – AAE

Az „állatasszisztált aktivitás” (Animal Assisted Activity – AAA) elsődleges célja a pihentető vagy oktató célú közös tevékenység a terápiás állattal. Nem definiált célja valamely specifikus képesség vagy készség fejlesztése, ellenben célként jelöli meg az általános kedélyállapot fokozását, az örömszerzést, az életminőség javítását és a szociális kapcsolatok ápolását. Ide sorolhatjuk például az állatvédelmi, állatjóléti programokat, a különböző intézményekbe szervezett az egyszeri rendezvényeket, bemutatókat, illetve azokat a látogatóprogramokat, melyek a fenti meghatározásnak tesznek eleget.

Az „állatasszisztált terápia” (Animal Assisted Therapy – AAT) esetében meghatározott terápiás cél elérése érdekében szervezik ezt a fejlesztő/terápiás foglalkozást. A kitűzött cél általában a páciensek fizikai és/vagy érzelmi, szociális, illetve kognitív funkcióinak javítása. Ebben ez esetben az adott kliens diagnózisa (pl. (gyógy)pedagógiai, orvosi, stb.)  alapján fejlesztési tervet készít a kompetens szakember. Ez képezi az alapját az állatasszisztált fejlesztő foglalkozásnak. Például komplex gyógypedagógia fejlesztés javaslata esetén a gyermek számára szervezett foglalkozásokon a képességek teljes spektrumát fejlesztik, a feladatokat ennek figyelembe vételével állítják össze a szakemberek. A fejlesztési folyamat során a hatékony munka érdekében felmérést végeznek. Ezen visszacsatolás alapján folytatják, szükség esetén újratervezik a fejlesztést. Az állatasszisztált foglalkozások komplementer terápiás módszerként definiálhatóak. Mindig abba a fejlesztő eljárásba épül be és részben annak az eszközeit, módszereit használja (pl. logopédiai, komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztés, stb.), amelyben a kliens, illetve a csoport részt vesz. Az állatasszisztált terápia kifejezéssel azonos értelemben használjuk tananyagunkban az állatasszisztált fejlesztőfoglalkozást is.

Az „állatasszisztált oktatás” (Animal Assisted Education – AAE) az AAA és AAT osztálytermi interakciókra, tanórai feladatokra specializálódott alkalmazása. Ebben az esetben a tanórán az aktuálisan előírt tananyag elsajátítását segítik az állat bevonásával végzett feladatok (Zsoldos és mtsai, 2014; Fine, 2000; Köböl és Topál, 2012).

Az adott munkaformát a lehetőségek és célok alapján választják meg a szakemberek.

Az állatasszisztált foglalkozások összefoglaló elnevezéshez hasonló értelemben használja a szakirodalom az „állatasszisztált intervenció” kifejezést (Zsoldos és mtsai, 2014), mely alatt az AAA ás az AAT munkaformákat értik. A pedagógia célú alkalmazás esetén ez bővül tovább az AAE tevékenységformával.