Skip navigation

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat az 1. fejezethez

Elemezze az 1.1. ábrát abból a szempontból, hogy a képen látható gyermek esetében hogyan valósul meg a holisztikus szemléletű pedagógia (pl.: környezettel, személyekkel való kapcsolat; légkör; szereplők térbeli elhelyezkedése; különböző szenzoros ingerek stb.)?