Skip navigation

3.2. A kutya viselkedésének és társas készségeinek „emberi” sajátosságai

A kutya domesztikációs történetének ismeretében nem meglepő, hogy a Földön élő állatok közül éppen ő épült be legjobban az emberi közösségekbe, és természetes környezetének ma már kifejezetten az emberi közösség tekinthető.

Afarkas-szerű készségeket az emberi környezethez való alkalmazkodás kényszere speciális módon megváltoztatta létrehozva olyan, gyakran még az emberszabásúakét is meghaladó kifinomult képességeket melyek sok szempontból hasonlítanak az ember (gyerek) társas készségeire és kommunikációs képességeire.

Mindennap tapasztalhatjuk, hogy a kutya a nyelv használata nélkül is jól megérteti magát, és megérti gazdája szándékait, együttműködik a hétköznapi, közös tevékenységek során. Mai ismereteink szerint így lehetett ez a nyelv kialakulása előtti időszakban a modern ember csoportjaiban is, ahol a még nyelvet nem használóemberhasonló szociális kihívásokkal szembesült, és hasonló kényszerfeltételek indították el speciális viselkedésjegyeinek kialakulását, mint a kutyáét. Mindezek alapján a kutya és az ember között fontos viselkedésihasonlóságokat lehet keresni, már ami a társas viselkedési készségeit és az ezzel kapcsolatos elmeképességeket illeti.

A fejezet célja, hogy a lényeges szempontokat kiemelve áttekintsük a kutya és ember között megfigyelhető társas viselkedési párhuzamokat, melyek sokoldalúan megalapozzák a kutya olyan bonyolult feladatokra való egyedülálló alkalmazhatóságát, mint amit a terápiás helyzetekben való aktív és kompetens részvétel jelent.

Bemutatjuka kutya ember felé megnyilvánuló szociális vonzódásának és kötődésének sajátosságait (1.2.1.), a háziasítás következtében kialakult sajátos problémamegoldó képességeit és együttműködési készségét (1.2.2). Ismertetjük a kutya és ember viszonyában megmutatkozó érzelmi-élettaniszinkronizáció jelenségkörét (1.2.3), a kutya szociális tanulásának jellegzetességeit (1.2.4) és a rítusok valamint viselkedési szabályok követésében megnyilvánuló készségeit (1.2.5). Végül szó esik a kutya kommunikációs képességeiről (1.2.6) és tanítási helyzetek felismerésében mutatott jártasságáról (1.2.7).