Skip navigation

8.3. Feladatok csoportosítása

Az kutyával asszisztált foglalkozások során alkalmazott feladatok több szempontból is csoportosíthatóak. Jelen tananyagban célunk a kutya feladatának, aktivitásának és együttműködésének speciális módja szempontjából áttekinteni az alkalmazható feladatok rendszerét, de nem ismertetjük a játékpedagógiában, illetve a didaktikában alkalmazott játék- és feladattípusokat, és a lehetséges csoportosításokat sem.

Az alábbiakban konkrét feladatokon keresztül bemutatjuk a feladatszintű tervezést.

A feladatok tervezésénél, válogatásánál általában több szempontot veszünk figyelembe, melyek javaslataink szerint a következőek:

- a célcsoport típusa (kor, sérüléstípus)

- a feladat által megcélzott fejlesztési terület

- a kutya aktivitása

- a feladatra tervezett idő

- eszközök, helyszín,

- megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai.