Skip navigation

2. Az értékteremtő lovasterápia (Hevesi Tímea Mária)

A fejezet célja, hogy a lovasterápia, s azon belül a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna értékteremtő szerepét bemutassa az emberi élet meghatározó aspektusaiból, a minőség, közösség, egészség, kultúra és transzcendentalitás értékein keresztül. A fejezet betekintést nyújt a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területére alapvető ismeretek átadásával, a tanulási folyamatok és a képességfejlesztés lehetőségeinek tárgyalásával.

A fejezetben tárgyalásra kerül a lovasterápia értékformáló és értékközvetítő szerepén (2.1.) belül az életminőség fokozása szenzoros tréning által (2.1.1.), a közösség (2.1.2.), az egész-ség (2.1.3.), a kultúra (2.1.4.) és a transzcendentalitás (2.1.5.) témája. Végezetül a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozások feltételei és játéktára (2.2.) kerülnek bemutatásra.