Skip navigation

3. Állatasszisztált terápia:miért éppen a kutya? (Topál József)

Az elmúlt évszázad hihetetlenül gyors változásokat hozott az ember életkörülményeiben, s ez mélyen érintette a természettel, ezen belül is a körülöttünk élő állatokkal való kapcsolatunkat. Különösen mélyreható változások mentek végbe a XX. század folyamán az ember és kutya viszonylatában. Míg korábban a földművelésből gazdálkodásból élő ember elsősorban haszonelvű megfontolásokból, konkrét feladatok végrehajtására tartotta maga körül a kutyát, a modern városi életforma elterjedésével egyre népszerűbbé vált a kutya érzelmi okokból, „társként” való tartása.  Napjainktársadalmaiban sok tízmillió ún. családi kutya él szoros életközösségben az emberrel. Egyre kevésbé tekintjük a kutyát haszonállatnak, hiszen alapvetően olyan funkciókat tölt be életünkben, amely a szabadidő hasznos eltöltéséhez (kutyás sportok) vagy az élet minőségének, mentális egészségünknek fenntartásához köthető (közösségi élet, terápiás kapcsolatok). A kutya effajta új szerepben való megjelenésének egyenes következményeként jelent meg és terjedt el a kutyák, szociális segítő feladatokra való alkalmazása. Ma már világszerte sok százezer kutya dolgozik terápiás-, habilitációs-, vakvezető-, mozgássérült segítő-, vagy jelző kutyaként. A kutyák terápiás, rehabilitációs, gyógyító munkába való integrálása komoly feladatot jelent a kutyakiképzők és a kutyát alkalmazók számára és egyben új izgalmas kihívás azoknak a fejlesztő- és gyógypedagógusoknak is, akik a kutyát, mint közreműködő partnert szeretnék oktató nevelő és fejlesztő terápiás munkájuk során alkalmazni (3.1. ábra).

A terápiás kutyák hatékony alkalmazásának fontos feltétele, hogy a terápiás szakember rendelkezzen a kutyával kapcsolatos alapvető viselkedéstudományi ismeretekkel, hiszen a kutya származástörténete, sajátos viselkedési repertoárjának kialakulása, kifinomult társas- és kommunikációs képességei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kutya kiválóan alkalmazható az állatasszisztált terápiás foglalkozások résztvevőjeként. (http://kutyakutatas.blogspot.hu/2014/07/tenyleg-segit-ha-beengedik-kutyakat.html)

3.1. ábra Kutya asszisztált terápia (forrás: Kutyával az Emberért Alapítvány,https://hu-hu.facebook.com/keadog)

A tananyag következő három fejezete tehát alapvetően az állati viselkedés tudományába kalauzolja el az olvasót azzal a céllal, hogy megismertesse a kutya evolúciós eredetének, háziasításának történetével, e történet sajátosságaival és következményeivel, és megfelelő áttekintést adjon azokról a rendelkezésre álló ismeretekről melyek a kutya és ember kapcsolatában rejlő terápiás hatás biológiáját és pszichológiáját megalapozzák.