Skip navigation

Felhasznált irodalom

Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest.

Falus Iván (2007) (szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

MATESZE (2015d): Terápiás kutyák vizsgaszabályzata.