Skip navigation

Önellenőrző kérdések a 6. fejezethez

1. kérdés

Soroljon fel legalább 5 intézménytípust, ahol alkalmazható a kutyával asszisztált foglalkozások valamelyik munkaformája!

2. kérdés

Soroljon fel legalább 5 lehetséges célcsoportot a köznevelés területéről, ahol alkalmazható a kutyával asszisztált foglalkozások valamelyik munkaformája!

3. kérdés

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók csoportjai: tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, mozgás-, érzékszervi sérült, autista vagy halmozottan sérült, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek és tanulók. 

Tipikus fejlődési menetű gyermekek és tanulók, köztük a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek, tanulók köre.

4. kérdés

Sorolja fel a kutyával asszisztált foglalkozások segítségével fejleszthető képességterületeket!

5. kérdés

Mondjon példát a tananyagból arra, hogy egy alapfeladat hogyan illeszthető a különböző képességszintű csoportokhoz!