Skip navigation

Tesztkérdések az 1. fejezethez

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A holisztikus szemlélet az analitikus szemléletnek felel meg, mely szerint a világ részekből áll, részekre bontható, s az egész nem más, mint a részek logikusan fölépített rendje, amely matematikailag is kifejezhető.

Kérdés 2

Az ökológiai-rendszerszemléletű gyógypedagógiát a jelenségek „egészére” irányuló szemléletváltás jellemzi, mivel az ember a fizikai és pszichikai funkcióra vonatkozó részinformációk összessége.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna során foglalkoznak             

Válaszok

a, autizmussal élő személyekkel is, 

b, részképesség problémákkal küzdő személyekkel is,

c, súlyosan mozgássérült személyekkel,

d, látás- és hallássérült személyekkel is.

Visszajelzés