Skip navigation

6.2. Célcsoportok és korosztályok

A foglalkozásokon résztvevő célcsoportok – hasonlóan az intézmények változatosságához - igen színes képet mutatnak. Egyaránt találunk az alkalmazók között tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, mozgás-, érzékszervi sérült, autista vagy halmozottan sérült csoportokat, vagyis a gyógypedagógiai ellátást igénylő csoportok teljes spektrumát átfoghatják az állatasszisztált foglalkozások. (A tananyagban – annak céljai és korlátai miatt – nem térünk ki ezen sérüléstípusok definiálására, jellemzésére.)

Alkalmazható továbbá a fenti csoportok mellett az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő és beszédfogyatékos, vagyis a sajátos nevelési igényű gyermekeknél, tanulóknál is.

Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy ezeket a foglalkozásokat elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató, nevelő intézményekben szervezik, fókuszálva ezen célcsoportok speciális fejlesztési igényeire. A többségi intézmények tanulói ebből a szempontból kissé „hátrányos helyzetűnek” számítanak, pedig az alsó tagozaton esetükben is a fókusz a képességek fejlesztésén van (NAT, 2012), melyet kiválóan támogat az állatok bevonása a foglalkozásokba. Kiemelt területet jelenhetne közülük is a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek, tanulók köre is.

A korosztályok tekintetében is széles spektrummal találkozunk. A korai fejlesztéstől elkezdve a bölcsődéken, óvodákon, majd az általános iskolákon keresztül egészen a középiskolás korosztályig találunk példákat a foglalkozásokra. Ezen felül - a köznevelés intézményrendszerén túl - a felnőtt, illetve az idős korosztály ellátásában is részt vehetnek a terápiás párosok.