Skip navigation

8.3.2. A feladatok csoportosítása a kutya feladata, aktivitása és együttműködése szempontjából

Az állatasszisztált foglalkozások meghatározásánál már jeleztük, hogy

a) a kutya részben aktív résztvevője a feladatnak, de ezen belül is többféle szerepet kaphat.

aa) A kutya együtt játszik, egyenrangú partner a feladatban.

aaa) Ezen belül egyes esetekben együttműködő társa a kliensnek.

Feladatleírás: Bátorságpróba (6.4.2.3.1. videó)

A kiválasztott tanuló választ egy segítőtársat a gyerekek közül, majd lefekszik egy szőnyegre, becsukja a szemét. A segítője egy, két vagy három testrészére rátesz egy-egy jutalomfalatot.

A bátorságpróbát végző gyerek jelzésére jön a terápiás kutya, majd megeszi a tanulóról a jutalomfalatokat. Ezek után a tanuló kinyithatja a szemét. Feladata az, hogy sorolja fel (lehetőleg érintési sorrendbe), hogy a terápiás kutya pontosan honnan ette meg a jutalomfalatokat! Következő játékos az eddigi segítő lesz.

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely csoportban játszható, ahol már kialakult a kellő bizalom a terápiás kutya iránt.

Korosztály: bármely korosztály.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: orientációs, kognitív (figyelem, szerialitás), szociális (együttműködés) képességek

A kutya aktivitása: aktív

A feladatra tervezett idő: kb. 5 perc - függően a célcsoport nagyságától.

Eszközök: jutalomfalat, szükség esetén szőnyeg

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: A feladatnál kiemelten fontos szabály, hogy csak szigorúan önkéntes alapon szabad részt venni a feladatban! A bátorságpróbát végző klienst meg lehet kérdezni arról, hogy mely testrészére nem szeretné, ha jutalomfalatot tennénk.

A nagyon félénk, bizonytalan tanuló számára segítséget az alábbi engedmények:

- nem kell becsuknia a szemét, a feladatot nyitott szemmel játszhatja,

- a jutalomfalatot csak az adott testrésze mellé a földre helyezzük,

- egy társa lefekhet mellé a földre, vele együtt végezheti a feladatot, stb.

aab) Más esetben éppen a kutya a kliens „ellenfele”.

Feladatleírás: Rókafogó (4.4.1. videó) 

Minden tanuló kap egy „rókafarkat” (textilcsík), amit a nadrágjába hátul bedug, majd elbújik az erdőben (a terem túlsó része).

Jelre (a terápiás kutya ugatására vagy a felvezető jelzésére) indul a „vadászat”.

A „rókák” addig vannak játékban, amíg a farkat el nem lopja a kutya.

Szabályok: Csak cselezéssel védekezhetünk a vadászkutya ellen! Kézzel, lábbal a kutyát szándékosan nem akadályozhatják. Amennyiben a kutya elkapta a rókafarkat, azt azonnal át kell neki engedni. Aki kiesik, leül a padra, szurkol társainak vagy a vadászkutyának!

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely csoportban játszható, ahol már kialakult a kellő bizalom a terápiás kutya iránt, kivételt képez a teljesen homogén, csak súlyosan látássérültekből álló csoport.

Korosztály: bármely korosztály.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: motoros, kognitív (figyelem), szociális (együttműködés) képességek

A kutya aktivitása: aktív

A feladatra tervezett idő: kb. 5 perc - függően a célcsoport nagyságától és ügyességétől.

Eszközök: „rókafarok”

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: szükség esetén (például a szabadban) a játékteret ki lehet jelölni. Mozgássérült tanuló esetén a rókafarok rögzíthető például a kerekesszékre. Mozgássérült vagy látássérült tanuló(k) esetén szükség szerint segítőt kell biztosítani, illetve a csoport figyelmét fel kell hívni arra, hogy rájuk kiemelten vigyázzanak.

ab) A kliens irányító szerepbe kerül, feladata a kutya irányítása.

Feladatleírás: Akadálypálya (6.4.2.11. videó)

Különböző eszközökből akadálypályát építünk. A kliens feladata az akadálypályán végigvezeti a terápiás kutyát.

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely csoportban játszható, ha az akadálypályát a célcsoport számára, képességeiknek megfelelő módon, célzottan állítjuk össze.

Korosztály: bármely korosztály.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: motoros, kognitív (figyelem, emlékezet, szerialitás) képességek

A kutya aktivitása: aktív

A feladatra tervezett idő: 8 perc - függően a célcsoport nagyságától.

Eszközök: akadályok

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: Az akadálypályát maguk a kliensek is alkothatják. A feladatok pontos kivitelezésében igény szerint a cselekvés megmutatásával vagy együttes cselekvéssel is segíthetjük a klienseket. A feladat több nehézségi szinten is játszható részben az akadálypálya bonyolultsága, részben a segítség mennyiségének (a felvezető csak szóban mondja el a feladatokat, a felvezető mintaként bejárja a pályát vagy a felvezető együtt megy végig a pályán a klienssel) függvényében. Súlyosan látás vagy mozgássérült kliens esetén az akadályok egyénre szabásával és közvetlen segítő személy közreműködésével megoldható a feladat.

b) A terápiás kutya csak passzív résztvevő,

ba) Ekkor olykor „rajta” végezzük el a feladatot.

Feladatleírás: Mit csinál a két kezem?

(A kutya a terem közepén fekszik, a gyerekek körülötte ülnek.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Simogat kedvesen.

(A kutyát két kézzel simogatják úgy, hogy mindenki hozzáférjen.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Ütöget mérgesen.

(Finoman megpaskolják a kutyát.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Csiklandoz viccesen.

(Csiklandozó mozdulat a kutya különböző testrészein.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Csipked hegyesen.

(Finom csipkedő mozdulat a kutya különböző testrészein.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Táncol ügyesen.

(Megforgatják a kezüket, hajladoznak.)

Mit csinál a két kezem?

(A gyerekek mindkét kezüket a magasba emelik.)

Te is tudod, mondd velem!

(A gyerekek egymásra mutatnak.)

Simogat kedvesen.

Ütöget mérgesen.

Csiklandoz viccesen.

Csipked hegyesen.

Táncol ügyesen. (Szabó, 2006)

(A tevékenységeket folyamatosan újra megmutatják a kutyán.) 

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely csoportban játszható.

Korosztály: a mozgással kísért mondókák iránti érdeklődés alapján bármely korosztályban játszható.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: kommunikációs, szociális képességek

A kutya aktivitása: passzív

A feladatra tervezett idő: 2-3 perc

Eszközök: nincs eszközigénye

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy ütögetésnél, csipkedésnél legyenek óvatosak, nem okozhatnak fájdalmat a kutyának! A feladatok pontos kivitelezésében igény szerint a cselekvés megmutatásával vagy együttes cselekvéssel is segíthetjük a klienseket.

bb) Más esetekben a sikeres feladatvégzés után a kutya lesz a „jutalom”.

Feladatleírás: Titkos vár (6.4.2.5.1.videó)

A gyerekek és a csoportvezető pedagógus kört alkotnak, ez a vár.

Felépítjük a vár falát:

„Kőre kő, kőre kő,

Nézd a házad egyre nő.

(A földről indulva rakjuk egyik kezünket a másikra - pakoljuk a téglákat egymásra - egyre magasabbra.)

Húzzuk a falat.

(Guggolásból felállva magastartásba nyújtjuk a karunkat.)

Malter, tégla, malter, tégla,

(Malter:taps, vagyis kenjük a téglára a maltert, tégla: két oldalra lerakjuk a téglát.)

Csukjuk be az ablakot!” (Szabó, 2006)

(Oldalsó középtartásból elől összecsapjuk a tenyerünket, mintha ablakot csuknánk be.) 

A várudvaron fekszik a kutya.

Egy gyerek kimegy a teremből kezében a kutya egyik játéka.

A többi gyermek megbeszélik, hogy a várfalon hol lesz a kapu (2 gyerek).

Bejön a „vendég”, körbejárja a várat. A „kapu” mosolyogva, kedvesen (csak mimikával) csalogatja a vendéget. Az erős várfal (a kört alkotó többi gyerek) megpróbálja hang nélkül elijeszteni (mérgesen néznek, ijesztő arcot vágnak).

Ha a vendég rossz helyen próbálkozott, a várfal nem mozdul, tovább kell keresnie.

Ha a vendég megtalálja a kaput, megkérdezi tőlük: Kiengeditek Mázlit (az aktuálisan feladatot végző kutya neve) játszani?

Ha jó helyen kérdezősködött, akkor felnyílik a kapu, kihívhatja a kutyát, futhat vele egy kört, eldobhatja neki a labdáját vagy kérhet egy trükköt.

A felvezető a kutyát és trükk kérésénél a gyermeket segíti a feladat elvégzésében.

A vendég ezután beáll a várfalba, új vendég megy ki.

Feladatjellemzők:

A célcsoport típusa (sérüléstípus): a feladat bármely sérüléstípus esetén játszható.

Korosztály: a mozgással kísért mondókák iránti érdeklődés alapján bármely korosztályban játszható.

A feladat által megcélzott fejlesztési terület: a verbális és nonverbális kommunikációs, szociális képességek

A kutya aktivitása: passzív majd aktív

A feladatra tervezett idő: 5-8 perc (a csoport méretétől, az ismétlések számától függően a feladatra szánt idő rugalmasan módosítható)

Eszközök: labda

Helyszín: terem, tornaterem vagy a szabadban is játszható

Megjegyzések, az egyéni segítségnyújtás lehetséges módjai: Látássérült csoport vagy csoporttag esetén a vendéget egyenként a nevén szólítják (kedvesen, hívogatóan vagy mérgesen) a „várat” alkotó gyerekek. A hívás hangsúlyából kell kitalálni, hogy hol a kapu.

A várépítésnél a cselekvés, a játék fő részében pedig a megfelelő érzelem megmutatásával vagy együttes cselekvéssel is segíthetjük a klienseket.

 

A terápiás kutya aktivitási szintjei és együttműködési módjai a feladatokban

a) A terápiás kutya aktív a feladatban:

        aa) a kutya együtt játszik a klienssel

              aaa) ezen belül együttműködő társa a kliensnek

              aab) a kliens „ellenfele” a kutya

        ab) a kliens feladata a kutya irányítása

vagy

b) passzív a terápiás kutya a játékban

            ba) a terápiás kutyán végezzük a feladatot

            bb) a kutya jutalom a feladat végén.

A feladatokat a csoportvezető céljait szem előtt tartva a felvezető úgy tervezi, hogy a feladat megfeleljen a kutya képzettségének, tudásának és habitusának. Olyan feladatokat nem épít be a foglalkozásba, amelyek elvégzésében a kutya még nagyon bizonytalan. Ugyanakkor figyel arra is, hogy ne csak feladatszinten, hanem a teljes foglalkozás tekintetében optimális legyen a kutya terhelése. Pl. amennyiben a közreműködő terápiás kutyának nem erőssége az apportos feladat, akkor a felvezető egy foglalkozáson belül nem tervez 2-3 ilyen feladatot, hisz ez túl nagy kihívás lenne a kutya számára, ami csökkentené a kutya motivációját. 

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

Tervezzenek feladatot az alábbi paraméterek szerint:

- Határozzák meg a feladat által megcélzott fejlesztési területet!

- Határozzák meg a célcsoport jellemzőit (életkor, sérüléstípusok)!

- A kutya aktivitási szintje és együttműködési módja.

- A feladatok leírásánál kövessék a fejezetben található algoritmust (feladatleírás, feladatjellemzők)!

 

Javaslatok: Amennyiben lehetséges dolgozzanak csoportokban!

A csoportok kapjanak különböző paramétereket a feladatok tervezésénél!

Az elkészült feladatokat osszák meg egymás között!

A feladatokat lehetőség szerint próbálják is ki!

Végezzenek feladatfejlesztést! A kipróbálás tapasztalatai alapján szükség szerint javítsák a tervezett játékot!

Készítsenek alternatív játékváltozatokat különböző képességszintű csoportok számára! (Lásd: 6.6.1. fejezet.)