Skip navigation

5.2.2. A kutya és a felvezető

A kutya képzése alapvetően két elemből tevődik össze. Részben kap egy „általános (kutya)iskolai”, illetve egy „speciális” képzést, mely utóbbinak célja a speciális feladatokra való felkészítés, majd később a „karbantartás”, vagyis ez utóbbi folyamatos feladatot jelent. Nincs „kész” kutya! A munka során szükséges lehet új helyzetekre felkészíteni a kutyát, illetve feladat a tudás szinten tartása, továbbá annak rehabilitációs célú fejlesztése bármely – a kutya számára – kellemetlen helyzet esetén.

„Alapképzettségének” természetesen része az alapvető engedelmesség. Ezt a kutya a munkára való felkészülés során sajátít el a gazda, illetve a kiképző szervezet által választott szervezeti kereteken (pl. kutyaiskola) belül. Ezen felül természetesen el kell sajátítania a segítő kutya számára szükséges egyéb képességeket, tudást is.

A jelenlegi szabályzás rögzíti a kiképzés általános elveit. Ennek értelmében a kutyát a képzésbe való bevonás során a munkaképesség, a motiválhatóság, a fizikai és egészségügyi alkalmasság szempontjából vizsgálni kell. A kiképzés legfőbb alapelve és célja a kontrollálhatóság kialakítása és a speciális feladatok ellátására alkalmassá tevő képességek kialakítása. A munkára való felkészítés során a kutya érzelmi és fizikai biztonsága érdekében az állatetikai és állatvédelmi alapelveket a legmesszebbmenőkig be kell tartani, a képzésnek ütemének illeszkednie kell a kutya egyéni tanulási képességeihez. A tanítási-tanulási folyamat során nem alkalmazható olyan módszer vagy eszköz, mely súlyos vagy indokolatlan fájdalmat – legyen az pszichés vagy fizikai – okoz a kutyának. A segítő kutya nem képezhető ki őrző-védő munkára, képzése során nem alkalmazható elektromos vagy szöges nyakörv. Az a kutya, aki akár emberrel akár kutyával szemben agresszív magatartást mutat, nem vonható be a segítő feladatokra való felkészítésbe, képzésbe. (MATESZE, 2015b)

http://www.matesze.hu/sparta/doktar/A-segito-kutyak-kikepzeset--atadasat--viselkedeset-erinto-standardok.pdf

A kutyának és felvezetőjének a felkészültségüket, a munkára való alkalmasságukat közösen a 27/2009. (XII.3) SZMM rendelet alapján előírt vizsga során kell bizonyítaniuk.

(27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet) http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk09174.pdf

(MATESZE,2015d) http://www.matesze.hu/sparta/doktar/Terapias-kutyak-vizsgaszabalyzata.pdf)

A vizsga kötelező feltétel a páros számára a munka megkezdéséhez. A sikeres vizsga után kiadott igazolvány 2 évig – vagy ezen belül visszavonásig – érvényes. Az érvényesség lejárta után az igazolvány hosszabbítható a kiképző szervezet és a párost alkalmazó intézmények véleménye alapján.

(MATESZE,2015c) http://www.matesze.hu/hosszabbitas.html

A terápiás kutya felvezetője azonban bármilyen foglalkozású, képzettségű személy lehet, vagyis nem vagy nem feltétlenül rendelkezik sem a kutyakiképzés, sem a pedagógia terén elméleti, illetve gyakorlati ismeretekkel, tapasztalatokkal. Az azonban könnyen belátható, hogy a munkára való sikeresebb felkészülést, a hatékonyabb munka támogatja a felvezető ilyen tartalmú felkészítése.

Ezt a felkészülést biztosítja részben a terápiás párosok gyakorlati vizsgáját megelőző kötelező hospitálás és gyakorlat (minimum 5 alkalom), melyet az önkéntes párost fogadó szervezet szervez és biztosít a sikeres felkészüléshez.

Ezen felkészülési formán kívül az alábbi lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésükre a tanulni, dolgozni vágyó önkénteseknek.

Habilitációskutya-kiképző képzés (Országos Képzési Jegyzék száma 52 810 01.) nem csupán a felvezetői feladatokra készít fel, hanem a segítőkutyák kiképzésére is, vagyis szélesebb körű ismereteket nyújt. A képzést a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint szervezik, felsőfokú szakképesítést ad.

A képzés kötelezően előírt moduljai:

10545-12 A kutyák viselkedése, állatjólét

10546-12 Terápiás kutyák alkalmazása

10547-12 Kommunikáció és konfliktuskezelés

10548-12 A habilitációs kutyák kiképzése

11498-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A fenti modulok által nyújtott ismeretek, a képzés során fejlesztett képességek, kialakított attitűdök egyértelműen segíti a felvezetőt a tudatosabb, sikeresebb feladatvégzésben.

A képzésre ráépülő további képzési lehetőségek

a 53 810 02 OKJ számú Mozgássérültet segítő kutya ki-képzője,

a 53 810 01 OKJ számú Jelző kutya kiképzője és

a 53 810 03 OKJ számú Vakvezető kutya kiképzője képzés.

(Forrás: www.magyarorszag.hu és www.nive.hu)

A képzés az állatasszisztált foglalkozásokon felvezetőként való részvételnek nem kötelező feltétele.

Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a képzés kötelező a kiképző szervezetek számára. A rendelet értelmében „az a szervezet (a továbbiakban: kutyát kiképző szervezet) képezhet ki segítő kutyát és készíthet fel a segítő kutya használatára, gondozására, a) amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, és b) amely biztosítja, hogy a kiképzést olyan személy (a továbbiakban: kiképző) végzi, aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel rendelkezik” (27/2009.(XII.3.) SZMM rendelet 3. § (1). http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hiteles/mk09174.pdf).

A felvezetők felkészülését támogatják továbbá a célzottan számukra összeállított anyagú akkreditált felvezető képzések, de ezen képzések szintén nem kötelező feltételei a munkának.

Ezen képzéseket az 5.7. ábra foglalja össze.

A témával kapcsolatban lásd még: 4.5. fejezet.

Feladat

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

A tananyag áttekintése után tekintsék meg újra az 5.1. és 5.6. ábrákat.

Soroljanak fel olyan problémákat, amelyek abból adód(hat)nak, hogy a team tagjai közötti – az ábrákon is jelzett – kapcsolat megsérült!

Javaslat: a feladatot lehetőség szerint csoportokban végezzék el.

A csoportok osszák meg véleményüket egymás között.