Skip navigation

Összegzés

Tananyagunkban az állatasszisztált foglalkozások - első sorban (gyógy)pedagógiai célú - alkalmazásának elméleti és módszertani keretrendszerét jártuk körbe.

Az anyag épít a hallgatók szakmai képzettségére, a tantervük által előírt és a képzésük során megszerzett tudásra, azonban a téma iránt érdeklődő már végzett pedagógusok és más – a lehetséges célcsoportokkal foglalkozó – hallgatók és szakemberek számára is jól hasznosítható, amennyiben az anyagot saját szakmai ismereteik rendszerébe integrálják, annak rendszerében értelmezik és alkalmazzák.

Célunk, hogy az állatok jelenléte, a velük való együttműködés nyújtotta lehetőségeket, mint alternatívát be tudják illeszteni a terápiák sokszínű rendszerébe.

Az állatasszisztált foglalkozások elmélete, gyakorlata és szabályozása egy folyamatosan és dinamikusan fejlődő terület. Ennek tükrében anyagunkat semmiképpen sem tekintjük lezártnak. Célunk a szakmai ismeretek megalapozása, továbbá olyan szemlélet kialakítása, mely elindítja a hallgatót a területen való további elméleti ismeretszerzés, valamint a tudatos és megfelelő minőségű gyakorlati alkalmazás útján.