Skip navigation

Ajánlott irodalom

Bozori Gabriella (2002, szerk.): Lovasterápia – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből. Polu-Press Kkt., Székesfehérvár.    

Csíkszentmihályi Mihály (2011): A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, Budapest.

Dill, Erhard (1996): Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 55-60.

Kiesling, Ulla (2014): Szenzoros integrációs terápia mint dialógus. Megértés, tanulás és fejlesztés a harmonikus fejlődés érdekében. Medicina Könyvkiadó ZRT., Budapest.

Reményi Tamás, Rega Schaefgen és Gereben Ferencné (2014): Szenzoros integrációs terápiák alkalmazása a gyógypedagógiai fejlesztő munka gyakorlatában (1. rész). Gyógypedagógiai Szemle, XLII. 4. sz. 293-305.

Réthy Endréné (2013): Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs.

Szvatkó Anna (2012): A szenzoros integrációs terápiák és a gyógypedagógiai fejlesztés. In: Gordosné Szabó Anna (2012, szerk.): Gyógyító pedagógia – Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 475-495.