Skip navigation

Önellenőrző feladatok a 3.3. fejezethez

1. kérdés

Mit mond a közvetlen- és közvetett oksági hipotézis a társállattartás és a testi-lelki egészség kapcsolatáról?

2. kérdés

Milyen pozitív hatásai vannak a kutyának a gyerekek személyiségfejlődésére?

3. kérdés

Milyen pozitív hatásai vannak a kutyának a pszichés állapot karbantartására öregkorban?

4. kérdés

Mondjon példákat arra, milyen pozitív hatásai lehetnek a kutyának a képesség- és készségfejlesztés tekintetében fogyatékkal élőknél?

5. kérdés

Milyen vonatkozásban képes kifejten a kutya terápiás hatását autista gyermekek esetében?