Skip navigation

6. Alkalmazási lehetőségek (Köböl Erika és Topál József)

A kutyával támogatott foglalkozások sokrétűségét jelzi, hogy egyaránt alkalmazható a különböző profilú intézményekben, a gyógypedagógia, a pedagógia, a szociális ellátás területén. Az egészségügy területén is számos nemzetközi és hazai példát láthatunk a sikeres alkalmazásra, azonban a hazai szabályzás jelenleg nem teszi lehetővé a terápiás kutya és felvezetője számára, hogy ezeket az intézményeket látogassák.

A fejezetben röviden áttekintjük azokat az intézménytípusokat (6.1.), célcsoportokat és korosztályokat (6.2.) ahol alkalmazható a kutyával asszisztált foglalkozások valamelyik munkaformája (6.3.). Áttekintjük az alkalmazás lehetőségeit az ismeretek elsajátítása, a kompetenciák és alrendszereik, valamint a motiváció (6.4.-6.6.) dimenzióiból is.

Gyógypedagógus hallgatóknak a felsorolt intézménytípusok közül több is lehet gyakorló-, illetve a későbbiek során munkahelye, továbbá a gyógypedagógiai ellátás területére tartozó különböző korcsoportok oktatására és nevelésére is jogosult lesz diplomája alapján. Célunk az, hogy a hallgató az állatasszisztált foglalkozások saját szakmaján belüli széleskörű alkalmazását (alkalmazhatóságát) átlássa, illetve mellette képet kapjon a módszer sokrétű felhasználhatóságáról. Ezzel kívánjuk segíteni lehetséges célcsoportok vezetésére jogosult más szakos hallgatók vagy végzett szakemberek munkáját is. A fejezet célja továbbá, hogy a gyakorlati példák segítségével a hallgató felkészülhessen az önálló munkára.

Az alább tárgyalt témák (intézménytípusok, célcsoportok, korosztályok, munkaformák fejlesztési területek) esetén célunk az átfogó kép biztosítása volt, a konkrét intézménytípusokban, célcsoportban végezhető feladatokat kevésbé az intézmény típusa, a célcsoport általános jellemzői, inkább az ott ellátásban részesülő kliensek egyéni állapota határozza meg. Ennek értelmében a fő hangsúlyt a fejezetben a fejlesztési területek tárgyalására helyeztük.

Önálló tananyagfeldolgozást kívánó feladat

Ismételjék át a képességek fejlesztésének módszertanáról a korábbi kurzusaikon tanultakat!