Skip navigation

7.5.2. A felvezető felkészülése

A felvezető hosszú távú felkészülését szintén az 5.2. fejezetben tárgyalt, a számára kialakított képzési lehetőségek biztosítják.

Hosszú távú felkészülését a konkrét célcsoport, célszemélyek megismerése jelenti. Ennek során tájékozódnia kell a célcsoportban és az egyes célszemélyeknél előforduló fogyatékosságokkal, azok típusával, súlyossági fokával, annak a foglalkozások szempontjából fontos következményeivel kapcsolatban. Hasznos tájékozottnak lennie a célszemélyek anamnézisével, a jelenlegi (pedagógai) státuszával, prognózisával kapcsolatban is. Meg kell ismerkednie – a hatékony tervezés és munka érdekében – a célszemélyre vonatkozó rehabilitációs, fejlesztési tervvel vagy tanmenettel, az ezekben megfogalmazott konkrét hosszú és rövid távú célokkal. Ezen területen való felkészülése természetesen nem azonos mélységű a csoportvezető felkészülésének mélységével, inkább tájékozódás jellegű.

Javasolt a foglalkozások megkezdése előtt – még kutya nélkül megismerkedni a csoporttal hospitálás keretei között. Ezek segíthetnek a szokatlan vagy váratlan helyzetekre való tervezésben, felkészülésben.

Hosszú távú tervezésének feladatai:

- a felkészülés során körvonalazódott feladatok alapján megtervezi a terápiás kutya felkészítését a foglakozásokra.

Rövid távú tervezés feladatai:

- a csoportvezetővel közös foglalkozás és feladattervezés.

Rövid távú felkészülés feladatai:

- felkészül a foglalkozásra a feladatok, tevékenységek áttekintésével,

- felkészíti a terápiás kutyát a konkrét foglalkozásra,

- a foglalkozásterv alapján előkészíti a szükséges eszközöket.