Skip navigation

3.1.6.2. Kontroll és gátolhatóság

A kutya viselkedési szabályozó rendszerét érintő nagyon fontos változás a kontroll és gátolhatóság felerősödése. Azaz a kutya egyrészt a farkashoz képest sokkal jobban uralkodik saját késztetései felett (pl. az agresszió vagy a félelem önkontrollja), másrészt pedig az ember is nagyon jól tudja gátolni a kutyát a legkülönbözőbb helyzetekben.

Különösen szembetűnő a kutyának ez a sajátossága, ha ember által felnevelt szelídített farkasok viselkedését nézzük. Náluk ugyanis a rangsorbeli pozícióharc kiiktathatatlan társas viselkedésükből. A farkas veleszületett jelzésrendszerét használva folyamatosan jelzi rangját a falkatagként elfogadott ember irányában, és ha úgy ítéli meg, hogy fölébe kerekedhet, megtámadja. A kutyáknál teljesen máshogyan, az egyéni tapasztalatok, emléknyomok nagyobb befolyása alapján szerveződnek a társas kapcsolatai és az azt fenntartó folyamatok.

Az önkontroll és a gátolhatóság tehát az együttműködésen alapuló társas kapcsolatok fontos tényezője, melyet a kutya az egyedi szocializáció során (megfelelő társas tapasztalatok hatására) magas szintre képes fejleszteni.