Skip navigation

Állatasszisztált foglalkozások

Definíció

Állatasszisztált foglalkozások 

Az állatok célzott és tudatos bevonása a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a fejlesztés, az életminőség javításának folyamatába az állatasszisztált foglalkozások keretrendszerében valósul meg.

Állat, vagyis nemcsak kutya, hanem ló, delfin, macska, nyúl és egyéb állatfajok is szerepelnek a bevonható állatok körében. A választás során fontos szem előtt tartanunk, hogy minden állatfajnak sajátos szerepe van, fajtól függően pedig sajátos hatást gyakorolnak ránk. Természetes, hogy másként hat ránk egy színes halakkal teli akvárium látványa és más hatást vált ki egy simogatható nyúl, másként hat egy engedelmes kutya, illetve a méreteinkhez képest hatalmas, félelmet vagy éppen csodálatot kiváltó ló. Az állatokat erre a célra alkalmazó szakemberek dolga, hogy a legjobb feladatot, a leghatékonyabban végezhető helyet, munkát megtalálja számukra az adott klienssel elérendő célok megvalósításának rendszerében.

Tananyagunk a kutya, valamint a ló ilyen célú alkalmazását helyezi a fókuszba, melynek oka egyrészt a két állatfaj terápiás alkalmazásának egyre népszerűbb mivoltán túl ezen foglalkozások megvalósításának realitása a hazai körülmények között.

Asszisztált, vagyis az állat alanya, segítője, „eszköze”, motiválója a foglalkozásoknak. Az állat által végzett tevékenység, a részvételük módja a foglalkozásokon igen sokrétű. Olykor csak passzív résztvevő, majd a jól elvégzett feladat után „jutalom”-ként alkalmazzuk. Más esetben a kliens vele végzi el a feladatot, vagyis az állat lehet aktív, együttműködő partnere, „játszótársa” a kliensnek.

Foglalkozások kifejezés pedig a megvalósítható programok sokrétűségét, változatosságát jelzi. (Fine, 2000., Köböl és Topál, 2012)