Skip navigation

5.1.Tagok és kompetenciák

A habilitációs, rehabilitációs feladat minden esetben komplex tevékenység. Komplexitása megnyilvánul részben a szemlélet komplexitásában, abban a törekvésben, hogy a rehabilitáció ne csak egy fázisa legyen a kliensekkel való foglalkozásnak, hanem szemlélete, módszere, ami jellemzője és célja is a mindennapi tevékenységeknek.

A rehabilitációs munka komplex a folyamatjellegéből adódóan. A folyamat akkor kezdődik, amikor felismerjük annak szükségességét. Benne folyamatosan követi egymást a vizsgálat, diagnózis, a rehabilitációs terv és maga a rehabilitációs munka. Az elért eredmények feltárására újabb vizsgálatot indítunk, melyet újabb szakaszt indít el ebben a folyamatban.

Megnyilvánul a komplexitás a gyakorlati munkában is, melyet munkacsoport végez. Ebben a folyamatban egyik szakember sem helyettesítheti a másikat. A vezető szerepet az határozza meg, hogy a rehabilitációs folyamat éppen melyik szakaszában járunk. A kompetenciahatárok betartása több szempontból is fontos. Részben minden szakember csak a saját területén képes a maximumot nyújtani, és minden jóakarata ellenére sem tudja más feladatát ilyen szinten ellátni. Ezzel pedig sem a kliensnek, de a team tagjainak sem segít. Másrészt ha az adott szakemberen kívül mások is ugyanazzal a területtel foglalkoznak, nagy a veszélye a felelősség felhígulásának. Egy sikertelen rehabilitációs próbálkozás esetén nehéz azonosítani a problémát, azt a pontot, ahonnan az építkezést újra lehet kezdeni (Bálint, 1990.; Pető, 1994., Köböl, 2001.)

A team konkrét összetételét minden esetben a célcsoport tagjainak igényei határozzák meg. A közöttük lévő legfontosabb kapcsolatokat az 5.1. ábra foglalja össze. Tananyagunkban ennek értelmében a foglalkozások szempontjából releváns tagok tevékenységét, feladatait tekintjük át.

5.1. ábra. A teamen belüli kapcsolatrendszer

Az ábra jól mutatja, hogy a foglalkozások középpontjában természetesen mindig a célcsoport, a kliensek állnak. A team tagjai velük folyamatosan és aktívan együttműködnek. (A közvetett segítők szerepét jelen tananyagban csupán a foglalkozások szempontjából tárgyaljuk, ezért nem jelöltük köztük és a kliens közötti kapcsolatot.) A többi tag szerepétől függően szorosabban vagy kevésbé szorosan működik együtt egymással.