Skip navigation

4.5. A terápiás kutyák vizsgafeladatai és azok összefüggései a gyakorlati munkával

Tananyagunk szempontjából kiemelt fontosságúak a segítőkutyák közül a terápiás kutyák, ezért vizsgájukat részletesebben is áttekintjük. A vizsgaszabályzat részletesen leírja a vizsga minden elemét, annak tárgyi és személyi feltételeit, az értékelési szempontjait, valamint a teljes vizsga értékelésének módját. (MATESZE, 2015d.)

A szabályzat áttekintésével átfogó képet kaphatunk a terápiás kutyákkal szemben támasztott követelményekről, melynek ismerete a csoportvezető szakember – mint a csoportért felelős személy számára is elengedhetetlen. Ennek segítségével a csoportvezető is képes lesz a gyakorlati munka során megítélni a csoportjában dolgozó páros munkájának minőségét és biztonságosságát.

A terápiás kutyák vizsgája szintén két vizsgarészből, a temperamentum vizsgálatából és egy valós terápiás helyzetben történő vizsgarészből áll.

Terápiás vizsgát az a kutya tehet, mely a vizsga napján betöltötte az 1 éves kort. A kutyának a terápiás kutyákkal szemben támasztott egészségügyi követelményeknek (MATESZE, 2015k http://www.matesze.hu/sparta/doktar/A-segito-kutyakkal-szemben-tamasztott-allategeszseg--gyi-kovetelmenyek.pdf) már a vizsgára való felkészülés során is meg kell felelnie mind a kliensek, mind a kutya védelme érdekében.

A vizsga során a gazda és a kutya közös munkáját mérik fel, célja a páros hatékony együttműködésének és kiegyensúlyozottságának vizsgálata.

A temperamentum vizsga a kutya engedelmességét, általános készségeit és a páros alkalmasságát vizsgálja. A páros kontrollált módon, de a valós terápiás helyzetekben is előforduló ingerekkel találkozik a feladatok során. A temperamentum vizsgálat kötelező előfeltétele a második vizsgarésznek.

A valós terápiás helyzetben való viselkedést vizsgálja a 2. vizsgarész.

A felkészülés során a vizsgázó párosnak minimum 5 felkészítő foglalkozáson kell részt vennie. A felkészítést csak olyan páros végezheti, akik minimum 1 éve dolgozik. A felkészülés során a páros tapasztalatot szerez a terápiás munkáról, megismeri a célcsoportot, a csoportban folyó munkát. Ismereteket szereznek a foglalkozás elő- és utómunkálatairól. A vizsgát ennél a célcsoportnál kell tenni.

A két vizsgarész között maximum 10 hónap telhet el. Amennyiben a valós terápiás helyzetben történő vizsgarészre a felkészülés ennél hosszabb időt vesz igénybe, akkor a temperamentum vizsgát meg kell ismételni.

Az alábbiakban részletesen áttekintjük a terápiás kutyák vizsgafeladatait, hozzájuk példaként egy-egy olyan valós helyzeteket mutatunk be, mely során hasonló ingerekkel találkozik a kutya a gyakorlati munkája során. Célunk, hogy a csoportvezető a vizsga feladatai és saját foglalkozásai között az összefüggést, szükség esetén a kutya helytelen viselkedését a kliensek biztonsága érdekében felismerje.

A tárgyalt feladatok számozása jelenleg sincs összefüggésben a tananyag fejezeteinek számozásával, azok a vizsgaszabályzat szerinti számozást követik.