Skip navigation

Felhasznált irodalom

Csíkszentmihályi Mihály (2010): Flow Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Gábor Emese (2010): Zsongóka. Táltoskönyvek Kiadó.

Fine A. H. (ed.) (2000): Handbook of animal assisted therapy. Theoretical foundations and guidlines for practice. San Diego, CA Academic Press.

Gaál É. (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés S.(szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest. 429–461.

Józsa K.–Fazekasné Fenyvesi M. (2008): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Szabó Á. (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest. 157–176.

Köböl Erika – Topál József (2012): Játék vagy munka? A kutyás terápia lehetőségei a tanulásban akadályozott  gyermekek fejlesztésében. Gyógypedagógiai Szemle, XL. évf. 2.

Nagy, J. (2008): Az alapképességek folyamatos kritériumorientált kifejlesztése. In: SZABÓ Á. (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio, Budapest. 55–67.

Singer D.–Golnikoff R.–Hirsch-Pasek K. (2006): Play Equals Learning: How Play Motivates and Enhances Children’s Cognitive and Social-Emotional Growth. Oxford University Press, New York.

Szabó Borbála (2006): Mozdulj rá! Logopédiai Kiadó, Budapest

Walberg H. J.–Paik, S. J. (2000): Effective educational practices. Educational Practices Series Vol. 3. 24. International Burean of Education, International Academy of Education.

Zsoldos Amanda, Sátori Ágnes, Zana Ágnes (2014): Az állatasszisztált intervenció hatása gerincvelősérült személyek rehabilitációjában. Orvosi Hetilap. 155. évf. 39. sz. 1549-1557.

NAT (2012): A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet (a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat