Skip navigation

5.1.5. A célcsoport és annak tagjai

A hatékony habilitációs, rehabilitációs munka feltétele az a szemlélet, mely szerint a team tejes jogú, kiemelten fontos tagja természetesen a foglalkozáson résztvevő célcsoport, azaz minden kliens! Fontos látnunk, hogy a beteget meggyógyítani, a gyermekeket tanítani, nevelni, fejleszteni az ő akaratuk ellenére semmilyen módon nem lehet! Igényeiket, kívánságaikat az aktív együttműködés és a hatékonyság érdekében éppen ezért a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni a közös munka során. A partneri viszony kialakítása a team minden tagjának feladata.