Skip navigation

4.3. A segítőkutyák és vizsgáztatásuk szabályai

Feladat

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

  1. Válasszanak ki azonos színnel jelölt feladatokat az alábbi táblázatból!

Érveljenek a különböző segítőkutya típusok azonos feladatai mellett vagy ellene!

Keressenek olyan hétköznapi élethelyzeteket, ahol erre a tudásra a párosoknak szüksége lesz!

  1. Válasszanak ki színnel nem jelölt feladatokat az alábbi táblázatból!

Érveljenek a különböző segítőkutya típusok esetén az adott feladat speciális jellege mellett vagy ellene!

Keressenek olyan hétköznapi élethelyzeteket, ahol erre a tudásra a párosoknak szüksége lesz!

A segítőkutyáknak és gazdáiknak a 27/2009 (XII.3.) SZMM rendeletben előírtak alapján - a segítőkutya típusától függően - speciális vizsgasorozaton kell bizonyítaniuk felkészültségüket. A vizsgák szerkezete azonos, minden esetben két fordulóból állnak. A vizsgák első részében a kutya megbízhatóságát, temperamentumát vizsgálják és értékelik. Ezen vizsgarészekben találunk azonos területet vizsgáló feladatokat.

A második részvizsga már speciális, az adott segítőkutya típusára szabott feladatokat tartalmaz, melyek közlekedésbiztonsági, valós terápiás helyzetben előforduló vagy speciális és életszerű helyzetek elé állítja a párosokat.

A vizsgák további közös jellemzője a vizsgahelyzeteknek az igen pontos, részletes leírása, továbbá az értékelési szempontok kidolgozottsága, mely a vizsgáztatás objektivitását hivatott biztosítani.

A vizsgák feladatait és a teljes vizsgák értékelését a 4.2. táblázatban foglaltuk össze. (A táblázatban a feladatok számozása nincs összefüggésben a tananyag fejezeteinek számozásával, hanem a vizsgaszabályzatok szerinti számozást követi.)

Az azonos vizsgaszakaszon belüli azonos vagy hasonló vizsgaelemeket az egységes és speciális követelmények áttekinthetősége érdekében ugyanazzal a színnel jelöltük.

A részletes vizsgaszabályzatok elérhetőek a MATESZE honlapján (MATESZE,2015d-j). http://www.matesze.hu/letoltheto.html

A feladatok áttekintése azt a célt szolgálja, hogy a segítőkutyák által nyújtható segítség sokrétű módjait megismerjük. A terápiás kutyák vizsgafeladatait, azok összefüggéseit a gyakorlati munkával a későbbiekben (4.5. fejezet) részletezzük.

4.2. táblázat itt tölthető le: A segítőkutyák vizsgafeladatai (MATESZE, 2015d-j)

*választható feladatok továbbá: 16. Akadály kerülése, 17. Mozgó járművekkel szembeni viselkedés, 18. Emberek közötti viselkedés, kikerülésük, 19. Zebra megtalálása, 20. Ajtó megtalálása, jelzése (be- és kifelé is), 21. Ajtón áthaladás, 22. Irányító parancsok általános elfogadása, 23. A kutya általános magatartása, magabiztossága, 24. Váratlan helyzetek megoldása

A vizsga szerkezetének és feladatainak áttekintése után fontos hangsúlyoznunk, hogy a feladatok egyaránt szolgálják a leendő gazdák és kliensek, illetve a leendő segítőkutyák érdekeit is. Amennyiben egy kutya, illetve kutya-gazda páros bármilyen oknál fogva nem felel meg a számukra előírt vizsgán, az nem a kutya és a páros általános „elégtelenségét” jelenti, hanem azt, hogy jelenleg nem megfelelő a teljesítményük erre a feladatra. Fontos ezekben az esetekben átgondolni, felmérni, hogy ez csupán a páros pillanatnyi felkészületlenségét jelenti, vagy olyan problémát mely alapvetően alkalmatlanná teszi a kutyát vagy a párost erre a feladatra.

Ennek reális felmérést támogatja már a kezdetektől egészen a vizsga pillanatáig, illetve azon túl is a szervezetek tenyésztési és kölyökválasztási programja, a kutyák célzott kölyöknevelési és kiképzési programja, vizsgára való tematikus felkészítése és a vizsga.

Fontos látnunk, amennyiben a kutya nem alkalmas ezen speciális feladatok valamelyikére, akkor ennek kimondása – a gazda és a kliensek érdeke mellett – elsősorban a kutya érdeke, hiszen nem etikus a kutyával szemben, hogy számára extrém terhelést jelentő feladatokba kényszerítsük esetleg hosszú éveken keresztül. Például egy erős zajokra vagy durvább érintésre érzékeny kutya számára ilyen terhelést jelenthet a fejlesztőfoglalkozásokon a csoport zaja, a kliensek simogatása. Az „alkalmatlanság” pedig különösen nem jelenti azt, hogy a kutya ne lehetne kiváló családi kutya, társ. Nekünk, gazdáknak kötelességünk a kutya számára a legjobb feladatot, „munkát” megtalálni, az ő érdekeit képviselni és azt védeni mindenki érdekében.