Skip navigation

3.2.4.2. Utánzás

Újabb kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a kutya képes egyes emberi akciók utánzására is. Ennek kimutatására a kutyákat olyan tréningnek vetették alá, amelyben azt kellett megtanulniuk, hogy miután látták a demonstrátor akcióját a „Csináld utánam!” parancs elhangzására meg kellett azt ismételni (pl. az emberpáros lábbal felugrik, a kutya hátsó lábaira támaszkodva felágaskodik). Az eredmények szerint a kutya meglepően könnyen képes felismerni a „Csináld” feladatban rejlő tanulási szabályt, és a tesztek eredményei alapján hosszabb rövidebb tréning után jó teljesítményeket produkál (3.6. ábra). A további tesztekben a demonstráló ember olyan összetett akciókat is bemutatott, amelyeket korábban ebben a helyzetben a kutya még nem láthatott. A megfigyelésekből úgy tűnik, hogy a kutyák képesek felismerni egyes emberi akciók illetve a saját lehetséges akcióik közötti elemi megfeleltetést. Természetesen a kutyák képességei az utánzás terén elmaradnak a gyerekétől, azonban ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy adott helyzetben a kutya is képes lehet saját viselkedését egy emberi minta alapján szervezni (Topál és mtsai. 2006, http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-006-0051-6).

3.6. ábra. A "Csináld utánam" parancs (forrás: http://familydogproject.elte.hu)

Összességében úgy tűnik, hogy a kutya meglehetősen fejlett az ember viselkedésének megfigyelése és annak hasznosítása terén. Képes arra, hogy az ember akciójából felismerje a lényeget és adott esetben bonyolult tanulási szabályokat kövessen. Ez mindenképpen figyelemreméltó képesség, hiszen a kutya képes ily módon a saját tapasztalatait az embertől látottakkal működőképes egésszé ötvözni.