Skip navigation

7.6. Értékelő, elemző team munka, dokumentálás, további tervezés rövid és hosszú távon

A foglalkozások után szintén rövid és hosszú távon is szükséges értékelni, illetve elemezni az eseményeket és eredményeket.

Ennek célja a visszacsatolás biztosítása a tanítási-tanulási folyamat fejlesztése (Báthory,1992). Ehhez szükséges a munka eredményeinek – az adott területen szokásos módon történő – rögzítése, annak elemzése.

Önálló tananyag feldolgozást kívánó feladat

Tekintsék át, értelmezzék és elemezzék Báthory Zoltán fent említett könyvéből a tanítás-tanulás rendszerszemléletű modelljét a kutyával asszisztált foglalkozások szemszögéből!

Azonosítsák a modell elemeit és folyamatait a kutyával asszisztált foglalkozások során!

Javaslat: a feladatot lehetőség szerint csoportokban végezzék el.

A csoportok osszák meg véleményüket egymás között.

Az állatasszisztált foglalkozások egyes típusainál – az AAT és AAE esetében - elvárás a munka dokumentálása. Ezen munkaformák esetén a csoportvezető – az adott foglalkozás esetén szokásos módon végzi a dokumentálás (pl. haladási és értékelési naplót vezet).

Fontos, hogy a közreműködő tagok lássák az utómunkák fontosságát az eredményesség, illetve a team tagjainak szempontjából. Ezen felül legyenek képesek ezeket az utómunkákat saját kompetenciakörükben önállóan, illetve a team tagjaival együttműködve elvégezni.

Közvetlen, rövid távú feladatok:

- az adott foglalkozás tapasztalatainak megbeszélése, dokumentálása,

- a pozitívumok kiemelése, megőrzése,

- az esetleges hibák elemzése, okok és következmények feltárása, az elhárítás lehetőségeinek kidolgozása,

- a problémás vagy kellemetlen helyzetek megbeszélése, valamint megoldáskeresés.

Hosszabb távú feladatok:

A csoportvezető és a felvezető számára is fontos a hatékonyság és/vagy az elégedettség mérése, mely visszacsatolás megalapozza következő tervezési fázist. Ugyanakkor fontos hangsúlyt helyezni az élménymegosztásra is, mely a segítő szakemberek „kiégés”-sel szembeni megsegítését támogathatja (segítők segítése).

A tervezésnek, a tanítás-tanulás folyamatának, az értékelésnek és a visszacsatolás módjainak részletes didaktikai lépéseit - részben építve a csoportvezetők szakmai felkészültségére, részben a tananyag céljai és korlátai miatt - részletesen nem tárgyaljuk, csupán jelezzük ennek szükségszerűségét ebben az esetben is.