Skip navigation

9.6. Állatasszisztált foglalkozások az integráció támogatása érdekében

A tananyag végén szeretnénk a teljesség igénye nélkül még néhány olyan lehetőséget megmutatni, ahol a terápiás kutyák hatékonyan támogathatják az integrációt.

A gyógypedagógia gyakorlat tapasztalat, hogy az azonos diagnosztikus kategóriába tartozó kliensekből szervezett, így homogénnek tekinthető csoport esetén is nagy egyéni különbségeket tapasztalunk a képességek, kompetenciák és a motiváció terén (Köböl és Vidákovich, 2015). A feladatok és foglalkozások tervezésénél láthattuk, hogy a kutyás terápia során alkalmazott feladatok nagyon jól illeszthetőek az adott célcsoport, illetve azon belül a kliens képességstruktúrájához, konkrét igényeihez. Ezzel az állatasszisztált foglalkozások hatékony segítői lehetnek a szegregált intézmények belső integrációjának.

 

9.6.1.videó. Tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista gyermekek vegyes csoportja, csoportvezető-felvezető: Kárászné Dudás Erzsébet, terápiás kutyák: Héli és Blanka, Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa

Az integrációt segíthetik az integrált kutyás játszóházak, ahol az integráció, a társadalmi elfogadás támogatásához a kutya mellé a közös játékot hívjuk segítségül. Ilyen célú játszóházat heti rendszerességgel szerveztünk a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI-ben. A foglalkozásokon általában 12-15 alsó tagozatos gyermek vett részt (9.6.1.ábra). A csoport összetételének elve az, hogy a résztvevők 1/3-át az intézmény tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói, 2/3-át többségi iskolából érkező, hasonló korú vendéggyerekek alkotják.

Az órák az állatasszisztált aktivitások sorolhatóak, melyek módszertanában, feladataiban megegyeztek a fejlesztő foglalkozásokkal. Célja részben a szegregált iskola, részben a tanulóik iránti esetleges távolságtartás, hátrányos megítélés leépítése, így fókuszban mindig a szociális képességek fejlesztése kerül. A program helyszíne és módszertana pozitív diszkriminációt jelent a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, hiszen házigazdaként és a kutyás foglalkozásokon már gyakorlott résztvevőként előnyt élveznek a vendégekkel szemben.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a közös játékba bevont kutya sikeresen oldja az ismeretlen helyzettel (hely és partner) szemben érzett távolságtartást.

9.6.1.ábra. Integrált kutyás játszóház vendégkönyve (Forrás: saját gyűjtemény)

Hasonló céllal, de más korosztállyal szvez szintén a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI 2009 óta rendszeresen Tolerancianapot, ahol középiskolás fiatalok találkoznak és vesznek részt közös programokon a sajátos nevelési igényű gyerekekkel. A részvétel önkéntes, szervezett felkészítés előzi meg. A foglalkozások módszertani alapját Szalay Krisztina Kapcsolda programja jelenti. http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/

Az évente rendszeresen szervezett közös program házigazdái hol a középiskolások és intézményeik, hol a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI. Ezzel lehetőséget teremtünk mindkét félnek a nyitásra, az elfogadásra. A programok változatos lehetőséget jelentenek a kapcsolatok építésére. Szervezünk közös sportolást, kézműves- és drámafoglalkozást, a középiskolák szakmai profilját kihasználva például közös ételkészítést. A programnak minden évben aktív résztvevői az intézményben dolgozó terápiás kutyák.

9.6.2.ábra. Tolerancianap, Szeged. (Forrás: http://barczisztegymi.ucoz.hu/photo/tolerancia_nap_2013/3)

A terápiás kutyákat alkalmazó szervezetek rendszeresen szerveznek táborokat, ahol a gyerekek közösen töltik a napot a terápiás kutyákkal (9.6.3. ábra). A kutyák kapcsán számos színes program biztosítható a gyerekeknek. Ismerkedhetnek a kutyás sportokkal, állatvédelmi- és állatjóléti ismereteket szerezhetnek, kézműveskedhetnek. Ezek a táborok a szabadidő hasznos eltöltése, a képességfejlesztés mellett természetesen magától értetődő módon támogatják az integráció, a társadalmi szemléletformálás ügyét. A táborozók megismerkednek a terápiás kutyák munkájával, feladataival. 

9.6.3.ábra. Nyári tábor. Könyvtárban a terápiás kutyákkal. 

(Forrás: Aura Segítő Kutya Alapítvány https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574994082609177.1073741872.164164377025485&type=3)

  

A táborokban lehetőség nyílik a többi segítőkutya munkájának, ezzel együtt a fogyatékosok speciális élethelyzeteinek megismerésére is. A résztvevők pozitív élményein keresztül az információk eljutnak a családtagokhoz is. 

9.6.4.ábra. Tábor segítőkutyákkal.

(Forrás: Aura Segítő Kutya Alapítvány https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574994082609177.1073741872.164164377025485&type=3)

 

A hazai szervezetek lehetőségeikhez mérten támogatják a határok nélkül integrációt (9.6.4.ábra). Fontosnak tartjuk a szervezetek ezen irányú kapcsolatépítését a segítőkutyák és az állatasszisztált foglalkozások szakmai fejlődése érdekében. Ennek keretében a szakmai együttműködés fontosságát hangsúlyozzuk, mely határokon átnyúló szervezetekben, képzésekben, tapasztalatcserében, foglalkozások tartásában is megvalósulhat. Több szervezetnek is vannak már külföldön önkéntesei vagy partnerintézményei.

Ezek a változatos együttműködési lehetőségek minden közreműködő partner számára fontos szakmai megújulást, fejlődési lehetőséget jelentenek.

9.6.5.ábra. Integráció határok nélkül. (Forrás: saját gyűjtemény)