Skip navigation

A tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

Kérdés

1. Ki állította azt, hogy a tömegmédia álkörnyezetet iktat az ember és az igazi világ közé?

Answers

a) Jürgen Habermas

b) Walter Lipmann

c) Kurt Lewin

Visszajelzés

Kérdés

2. Mi történik az információval a tömegmédia korában? 

Answers

a) Egyre sokrétűbbé válik

b) Egyre nehezebb hozzáférni

c) Egyre töredékesebbé válik, atomizálódik

Visszajelzés

Kérdés

3. Kik a tömegkommunikációs folyamat szereplői?

Answers

a) A kommunikátorok, a kapuőrök és a közönség

b)A hatalom birtokosai, a kapuőrök és a közönség

c) A kommunikátorok, a kapuőrök és az újságírók

Visszajelzés

Kérdés

4. Melyik normatív médiamodellre jellemző a közakarat előtérbe helyezése, a teljes szólásszabadság és cenzúramentesség? 

Answers

a) Liberális modell

b)A társadalmi felelősség modellje

c) Demokratikus modell

Visszajelzés