Skip navigation

II.3.4. A liberális modell

Alapja a kapitalizmus, a teljes szabadpiaci verseny, valamint egy gyenge, minél kevésbé központosított államberendezkedés. Az információáramlás alapja is a piac, ahol a fogyasztói igényeknek megfelelően hasznosulnak illetve szóródnak ki információk. A modell a teljes szólásszabadságra és cenzúramentességre alapoz.

E modell pártolói hisznek a közakarat korlátlan uralmának helyességében. Gyökerei a XVII. század végére vezethetők vissza, amikor az egyházi és állami cenzúrától megszabadulni akaró Angliában a közakaratot a média még valóban megtestesítette.

A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a modell hátrányai gyorsak kiütköznek. A szabadpiaci verseny azt eredményezi, hogy néhány nagy médiabirodalom monopolhelyzetre tesz szert. Innentől kezdve ők határozzák meg a közvéleményt, s a média által közvetített tartalmak így már nem tükrözik a közakaratot.

Emellett a liberális médiamodell nem számol azzal, hogy ha csak a közönségigények kiszolgálása a cél, akkor a média szórakoztató funkciója, a bulvár válhat egyeduralkodóvá, és elsikkadhatnak nagyon fontos információk. A teljes sajtószabadság révén nincs, ami megakadályozza a rágalmazást, gyűlöletkeltést, nem valósul meg a kiskorúak vagy a kisebbségek védelme.

A liberális médiamodell tehát nem számol a monopolizálódással, a sajtószabadság határaival, vagy a politikai érdekeltség létrejöttével.