Skip navigation

VIII.1.2. A cenzúra

Azt, hogy az emberek mely információkhoz jutnak hozzá és melyekhez nem, legdrasztikusabban a cenzúra eszközével lehet befolyásolni. A cenzúra információk hozzáférhetőségének és terjesztésének a felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon.

A cenzúra az abszolutisztikus, illetve a diktatórikus rendszerek jellemzője, ahol az emberek véleményét és nézeteit is szabályozni akarják. Általában külön erre a feladatra alakult állami szervek végzik az információszűrést.

A szabad, demokratikus berendezkedésű államokban elvileg sajtószabadság van, cenzúra nem létezik. A gazdasági érdekek azonban sokszor meghatározzák, mi kerülhet be a híradásokba és mi nem − egyes vélekedések szerint ez is egyfajta, tágabb értelemben vett cenzúra. A modern, demokratikus államberendezkedések is korlátozzák az erőszakot, szexualitást öncélúan ábrázoló illetve pornográf tartalmakat − tágabb értelemben ezt is nevezhetjük cenzúrának. Örök dilemma, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek már a sajtószabadság korlátozásának minősülnek, és meddig lehet elmenni az erőszakot, szexualitást ábrázoló vagy gyűlöletkeltő tartalmak korlátozásában.