Skip navigation

IX.3.4. Közszolgálati Közalapítvány

A Közszolgálati Közalapítvány a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány, illetve a Magyar Távirati Iroda Tulajdonosi Tanácsadó Testületének jogutódja.

A Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma: hattagú kezelő szerv, melynek feladatait, tevékenységének kereteit a Közalapítvány alapító okirata határozza meg. Munkáját a Kuratórium irodája segíti, valamint az irodán keresztül lehetősége van szakértői segítség igénybevételére. Az Országgyűlés által a Kuratóriumba választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik. Elnökét és egy további tagját a Médiatanács delegálja kilenc évre.

Ők állítják össze az ún. Közszolgálati kódex tartalmát. A kódex meghatározza a közszolgálatiság és a közmédiumok szerepét, feladatait és kijelöli működésük legfőbb alapelveit. A dokumentum egységesen határoz meg alapelveket és célokat a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Magyar Távirati Iroda, és a Duna Televízió működésére vonatkozóan.

A Közszolgálati Kódex szabályainak érvényesülését a Közszolgálati Testület felügyeli. A testület tizennégy tagú, elnökét soraiból tagjai választják, titkársági feladatait a Közalapítvány irodája látja el. A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati médiaszolgáltatók felett.