Skip navigation

X.4.5. Médiaművészet

A fentiekhez hasonlóan nehéz meghatározni a „médiaművészet” fogalmát. Akik használják, azok mozgóképet használó alkotást értenek alatta[1], de e fogalomba nem értik bele a filmművészetet. Ide sorolják a videoművészeti alkotásokat és a videoinstallációkat, az interaktív installációkat, az immerzív environmenteket, a performatív komputerművészetet, illetve kommunikáció- és hálóművészetet.

„A médiaművészek számára a kreativitás terepe a WEB-művészet területére helyeződik át. Az állandó frissességen, megújuláson és tájékozódáson alapuló tevékenység azonban megváltoztatni látszik a médiaművészet általános definícióját. A változás egyik sarokpontja a művek és programok interaktivitása, változékonysága. Alapvetően megváltozik a műalkotás státusa: néhány, véges számú technikai utasítás következtében előálló, operatív nyelv alkalmazásával létrehozott jelenség lesz. Egyre kifinomultabb részletekből álló (egy újszerű fogás, egy érdekes látásmód, vagy fragmentum kiemelése), számos apró technikai mesterfogást egyesítő művek jönnek létre, amelyek a kiindulásnak választott művekből mint minták és metódusok (remixelő, rekontextualizáló alkotói magatartás) korlátlan készletéből eseteket képeznek. Fontos fejlemény az alkotói környezet módosulása is. Az új elektronikus médiák lehetővé teszik mind a hagyományos, mind a technika-orientált felfogásnak megfelelő művészi stratégiák kialakítását.” [2][1] Boris Groys: Médiaművészet a múzeumban. Balkon 2006/1. http://www.balkon.hu/2006/2006_1/02boris.html (letöltés ideje: 2015.04.12.)

[2] Doboviczki Attila T., Készman József: A képzőművészeti fotóhasználat Itt és Most - tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék felkérésére, az NKA Fotóművészeti Szakma Kollégiuma támogatásával. 25-26., 29-30. oldal 
http://archiv.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/doboviczki_keszman.pdf (letöltés ideje: 2014.06.02.)