Skip navigation

III.1. Az írott sajtó kezdetei.

Célok

A lecke olyan médiatörténeti alapismereteket tartalmaz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanárjelölt értelmezni tudja a média világában zajló aktuális folyamatok kiindulási pontjait, mozgatórugóit. A lecke az írott sajtó kezdeteiről ad vázlatos áttekintést.

(Megjegyzés: A tananyag III., IV. és V. fejezete médiatörténeti alapismereteket tár az olvasó elé. Magyarországon számos olyan könyv kapható, amely az itt leírtaknál sokkal részletesebben és alaposabban tárgyalja a sajtó- és médiatörténet egyes korszakait. E tananyagnak nem az a célja, hogy tökéletesen átfogó tudást nyújtson a média egyes ágainak fejlődéstörténetéről, pusztán egy rövid áttekintést kíván nyújtani, amely révén a hallgató képessé válhat a média világában zajló aktuális folyamatok kiindulási pontjainak, mozgatórugóinak feltérképezésére.