Skip navigation

I.3.1. Tájékoztatás

A tájékoztatás a média egyik legalapvetőbb, legelemibb funkciója. Nem túlzás azt állítani, hogy a médiát és a tömegkommunikációs eszközöket a tájékoztatás igénye hívta életre, hiszen már az első újságlevelek is abból a célból készültek, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot bizonyos, sokakat érintő eseményekről.

Ez a funkció a valóság tényeire alapoz, a minket körülvevő valóságot igyekszik bemutatni. A tájékoztatás elsősorban a hír és hírháttér műfajú cikkek/műsorok révén valósul meg. A modern demokráciák számára alapvető jelentőségű az információhoz való jog. A média által nyújtott tájékoztatás a demokrácia működésének alapja, hiszen csak megfelelő mennyiségű információ birtokában képesek az állampolgárok felelősségteljes döntéseket hozni egy-egy választás, népszavazás vagy társadalmi megmozdulás alkalmával.