Skip navigation

I.3.4. Fórum biztosítása a társadalmi párbeszédekhez

A média a legkülönbözőbb társadalmi problémakörökben teret ad a döntéshozók, a szakértők és az érintettek vitáinak, eszmecseréinek, véleménycseréinek, lehetővé teszi a különféle álláspontok egymás mellé sorakozását. Ezáltal lehetőséget ad arra, hogy kiderüljön, az egyes közösségek vagy érdekcsoportok hogyan viszonyulnak egy-egy témához. E fontos funkció lehetővé teszi, hogy a vitás kérdésekben új szempontok, nézőpontok bukkanhassanak fel.  Segíti a társadalmi párbeszédek kibontakozását, az egyes problémakörök árnyalását, ezáltal hozzájárul a konszenzusokhoz.