Skip navigation

IX.1. Szakmai és etikai alapelvek a médiában

Célok

Ahhoz, hogy minél szélesebb rétegekre jellemző legyen a médiával kapcsolatos kritikus gondolkodás és tudatosság, elengedhetetlen, hogy bizonyos szakmai és etikai alapelvekkel ne csak az újságírók és a műsorkészítők, hanem maguk a befogadók is tisztában legyenek. Fontos tudniuk, hogy mi az, amit jogosan várhatnak el a médiától. A pedagógusjelölteknek képessé kell válniuk egy olyan szemlélet átadására, amely magában foglalja a határozott elvárások és igények érvényesítését a médiával szemben. Ehhez nyújt segítséget a következő lecke.