Skip navigation

IX.2.3. Egyéb, nem törvényi szabályozások

a) Újságírói szervezetek, tömörülések

A médiatartalmakat − a törvények mellett − szerte a világban a szakmai-civil kezdeményezésű újságírói szervezetek is szabályozzák közvetett módon. Ezek működését nem az állam szabályozza, hanem saját, belső szabályzatuk van. Ezek a szervezetek gyakran etikai kódexeken hoznak létre. Elvárják, hogy tagjaik alkalmazkodjanak az etikai kódexekben megfogalmazott irányelvekhez, ellenkező esetben kizáratnak a tagok sorából. Ilyen szervezetek Magyarországon például:

 

b) Etikai kódexek

A média világában irányadónak tartják a BBC etikai kódexét, de Magyarországon is voltak/vannak törekvések etikai kódex kidolgozására:

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Sajtószakszervezet a magyar újságírás erkölcsösségének fenntartása érdekében közös etikai alapelveket dolgozott ki, amelyek megfelelnek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülésén az újságírói etikáról szóló 1003/1993. számú határozatának, és a Nemzetközi Újságíró Szövetség 1986. évi világkongresszusán az újságírói magatartásról elfogadott elvi deklarációnak. A kódex meghatározza az újságíró fogalmát, és számos irányelvet tartalmaz.