Skip navigation

I.3.8. A rábeszélő funkció

Az üzleti-vállalkozói szféra már a kezdetekkor meglátta a médiában azt a lehetőséget, amely hozzásegíti termékei és szolgáltatásai eladásához. A média rábeszélő funkcióját elsősorban a reklámok által gyakorolja: „A rábeszélő funkció a médiaágazat anyagi erőforrásainak igen számottevő részét előteremtől reklámozásban jelenik meg legnyíltabban, legkézzelfoghatóbban. A reklámozás mellett természetesen a legkülönbözőbb - hír-, oktató, szórakoztató stb. - műsorok, írások révén is gyakorolja a tömegkommunikáció a rábeszélő funkciót, szándékoltan vagy nem, nyílt vagy rejtett formában.”[1]

A rábeszélő funkció érvényesülésének nyílt megjelenési formái a reklámokon kívül a következők:

  • Televízióban és rádióban: az infomercial nevű műsortípus. (Az information és a commercial, azaz a tájékoztatás és a hirdetés angol megfelelőiből alkotott műszó).
  • Az írott sajtóban: az advertorial elnevezésű műfaj. (Az advertisement és az editorial, azaz a hirdetés és a cikk angol megfelelőiből alkotott műszó.)


[1] Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, 2003. 21. old.