Skip navigation

II.1.2. A média térnyerése

A technikai fejlődés a XIX. századtól egyre inkább lehetővé tette a széles tömegek megszólítását. Az újságok magas példányszámú nyomtatásának megindulásával kialakult az ún. „filléres sajtó”, amely minden társadalmi réteghez eljutott. A rádió majd TV feltalálása pedig újabb és újabb tömegeket kapcsolt be az információáramlásba. E technikai eredményekkel párhuzamosan megnőtt az információigény. Az emberek elvárták és elvárják, hogy ha elméletben megvan a lehetőség arra, hogy tájékoztassák őket a nagyvilág híreiről, akkor erre a gyakorlatban is sor kerüljön. Megjelent az információhoz való jog fogalma.

A politikai, gazdasági vezetők, döntéshozók felfedezték a tömegkommunikációban rejlő lehetőségeket, és már a tömegkommunikáció hajnalán is mindent megtettek azért, hogy különféle eszközökkel uralják azt. A média hatalmi tényezővé vált. Sokak szerint napjainkban ez a negyedik hatalmi ág a törvényhozás, a bírói hatalom és a végrehajtó hatalom mellett.

A modern demokratikus államberendezkedések aligha képzelhetők el a média nélkül. Felelősségteljes állampolgári döntést (pl. népszavazás, választások alkalmával) csak kellő információ birtokában hozhatunk, értesüléseinket pedig elsősorban a médiából szerezhetjük meg. Éppen ezért a közszereplők, politikusok igyekeznek minél nagyobb médiafelületre szert tenni, hogy megismertethessék elképzeléseiket, tetteiket, programjukat a nyilvánossággal.

A gazdaságban és kereskedelemben betöltött szerepe is óriási, hiszen a média által lehet az embereket bizonyos cikkek fogyasztására, szolgáltatások igénybevételére buzdítani.

Ahhoz, hogy a tömegkommunikációs eszközök viharos sebességgel terjedtek el a világban, hozzájárult az is, hogy ezek az eszközök kiválóan alkalmasnak bizonyultak az emberek szórakoztatása: könnyű velük lebilincselni a tömegeket.