Skip navigation

I.2.7. Médiaismeret (médiaműveltség)

Ahogy a neve is jelzi, ez nem egy tudomány, hanem egy bárki által elsajátítható jártasság. Napjainkban, amikor a média befolyása hatalmas, különösen fontos lenne, hogy ezt a jártasságot minél többen megszerezzék. Ezért oktatják már az általános iskolákban is.

A Film- és médiafogalmak kisszótára így definiálja: „Olyan, kritikai gondolkodásmódot igénylő jártasság, amely alkalmassá teszi a befogadót, hogy értelmezze a tömegkommunikációs csatornákon keresztül hozzá eljutó médiaszövegeket, önálló, kritikus véleményt alakítson ki azokkal kapcsolatban.” [1]

A médiaismeret segíti a befogadót abban, hogy ne csupán fogyasztóvá, de a szövegek kritikus értelmezőjévé is váljék – így kiszűrheti és semlegesítheti a manipulációs törekvéseket. Elizabeth Thoman, amerikai médiaszakember[2] szerint a médiaismeretek (ő a media literacy, azaz médiaműveltség kifejezést használja[3]) elsajátításának három, egymásra épülő szintje van:

  1. Tudatosítsuk az adott médiummal szembeni elvárásainkat, majd határozzuk meg és osszuk be a médiahasználattal eltöltendő időnket.
  2. Fokozatosan sajátítsuk el a megfelelő dekódoláshoz szükséges tudást: figyeljük meg és elemezzük a tartalmat, szerkezetet, stílust.
  3. Tanulmányozzuk a média mélyebb társadalmi, politikai és gazdasági összefüggéseit, hogy képesek legyünk a mögöttes tartalmakat is átlátni.


[1] Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2002. 267. old.

[2] Elizabeth Thoman életútjáról és nézeteiről a Center For Media Literacy oldalán olvashatunk bővebben: http://www.medialit.org/reading-room/voices-media-literacy-international-pioneers-speak-elizabeth-thoman-interview-transcrip (letöltés ideje: 2015.03.20.)

[3] Hannah, Mark: The Importance and Challenges of Universal Media Literacy Education http://www.pbs.org/mediashift/2009/08/the-importance-and-challenges-of-universal-media-literacy-education239/