Skip navigation

A VII. fejezet összefoglalása

Fontos

A média új színterei nem csak a fogyasztói szokásokat alakítják át, hanem a médiához kapcsolódó szakmákat is, megkérdőjelezve azok létjogosultságát. A médiatartalmakat napjainkban már nem csak hivatásos, a szakmát kitanult újságírók, szerkesztők, operatőrök, vágók, stb. hozzák létre, hanem laikusok.  Rajtuk azonban nem lehet számon kérni a nyelvi és képi igényességet, a szakmai és etikai alapelvek betartását, hiszen mindez nem tartozik a hivatásukhoz. Így az internetet elárasztják a helytelen, ellenőrizetlen, megbízhatatlan információk, a rossz minőségű szövegek és képek. Nehéz érvényesíteni a kiskorúak, hátrányos helyzetben lévők védelmét, küzdeni a rágalmazások és a gyűlöletkeltés ellen. A hagyományos sajtóműfajok eltűnőben vannak, ami magában hordozza a tények és a vélemények összemosódását.

Ugyanakkor erősödött a szólásszabadság, mindenki elmondhatja a véleményét, nem kell megvárnia, hogy valaki hajlandó legyen nyilvánosságra hozni azt. A közösségi médiát nem lehet elhallgattatni, szinte lehetetlenné vált eltussolni dolgokat.

Egyre nagyobb teret nyer a tabloid média és az infotainment. A tabloid kifejezést eredetileg a kisebb, könnyen kézbe vehető formátumú újságokra használták, ma viszont a szenzációhajhász, szubjektív nézőpontot alkalmazó, az érzelmekre ható, bulvár jellegű médiatartalmakat értjük alatta. Az infotainment az információ szórakoztató formában való tálalását jelenti. Egyre jellemzőbb a transzmédia elnevezésű jelenség, amely a történet feldarabolását, és különböző platformokon való közvetítését jelenti.  A transzmédia esetében a tartalom terjedése nem lineáris, hanem sokplatformos, és a néző is részese lehet a történetnek.

Egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kifejezéssel: virtuális valóság. A virtuális szó jelentése: látszólagos. A Virtual Reality mint technikai fogalom egy szimulált világot jelent, amelyet számítógépes multimédia-eszközök segítségével teremtenek meg, a felhasználóban a valóság érzetét keltve. A virtuális valóság fogalma azonban kiszélesedett, ma már azt az átfogó észlelési élményt jelenti, amely a médiatechnológia segítségével jön létre.

Tágan értelmezve a virtuális valóság a média által közvetített világ, a média teremtette illúzió, az általa közvetített áttétes tapasztalathalmaz, amely lassan kezdi kiszorítani a valóságos, közvetlen élményeken alapuló tapasztalatainkat. Ha ez a világ az egyes ember életében eluralkodik a valóságos világ fölött, az komoly veszélyekkel járhat. Az ember függővé, befolyásolhatóvá és irányíthatóvá válik, megfosztja önmagát a hús-vér világ nyújtotta élményektől, elmagányosodik.