Skip navigation

X.2. A vizuális kultúra, a vizuális művészet és a média viszonya

Célok

Napjaink vizuális kultúráját meghatározza a média. A lecke célja, hogy bemutassa, hogyan alakul át a vizuális kultúra a média hatóterében. Körbejárja a vizuális kultúra fogalmát, megkísérli behatárolni, hogy mi tartozhat bele az e névvel illetett halmazba. Kitér a vizuális kultúra és a vizuális művészet viszonyára, illetve azok médiával kapcsolatos összefüggéseire.