Skip navigation

X.4.3. Intermédia

Amerikában és Nyugat-Európában az 1960-as évek közepén jelent meg a művészetben a mediális szemlélet, mely magát a közvetítő eszközt helyezte érdeklődése középpontjába, annak a kommunikációra és a társadalomra gyakorolt hatását, a közvetítés működésének sajátosságait vizsgálta. Ekkor jött létre az intermédia kifejezés, mely a korábbi műfajok között megjelenő új területek összefoglaló neve volt.

Az intermédia tárgykörébe tartoznak a fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, a multimédia-, installációs-, environment és akcióművészeti alkotások, új kommunikációs technikákkal, interdiszciplinaritás révén, a képzőművészeti határterületeken létrejött alkotások.

Magyarországon a Magyar Képzőművészeti Egyetem 1993-ban indított intermédia szakot, amely médiaművész diplomát nyújt. Célja „a művészet funkcióváltásának tudatosítása mellett felkészítés egy aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalom kulturális szféráiban, s ezen túl a kognitív (megismerésre kész) művészi magatartás kutatása és támogatása.[1]

Középpontjában az új médiumok művészeti használata, a tudomány, a technika és a művészet egységben látására törekvő szemlélet áll.[1] Wikipédia szócikk az intermédia szakról. http://hu.wikipedia.org/wiki/Interm%C3%A9dia (letöltés ideje: 2015.04.12.)