Skip navigation

I.2.8. Médiaoktatás

A médiaismeret intézményes formában történő, rendszerezett oktatását nevezzük médiaoktatásnak. Célja, hogy a benne résztvevők tudatos médiafogyasztókká váljanak és minél kevésbé legyenek kitéve a médiamanipulációnak. A médiaoktatás lerakhatja az alapokat a jövő médiakommunikátorainak képzésében is, bár célja elsődlegesen nem ez, hanem az állampolgárok minél szélesebb körének felkészítése a tudatos és számukra előnyös médiafogyasztásra. Ez a stúdium egyre több ország közoktatási rendszerében megjelenik.

Magyarországon a Mozgóképkultúra és médiaismeret 1996-ban jelent meg először a Nemzeti Alaptantervben ún. műveltségi részterületként. A 2000-ben kiadott kerettanterv[1] szerint a mozgókép és médiaismeretet ún. modultárgyként az általános iskolák 8. osztályában, illetve a gimnáziumok 11-12. évfolyamán volt kötelező tanítani.

A 2012-ben elfogadott kerettanterv szerint viszont az általános iskolában ez már nem külön tantárgy, hanem moduláris formában a magyar, a történelem, a vizuális kultúra és az informatika keretében tanulnak bizonyos mozgókép-és médiaismereti modulokat a diákok. A jövő rajz-vizuális kultúra tanárainak tehát fokozott szerepe lesz abban, hogy az új nemzedékeket tudatos médiafogyasztóvá nevelje!

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet szerint a gimnázium 9–10. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani.[2][1] A régi kerettanterv elérhető az egykori Nemzeti Erőforrás Minisztérium archívumként működő honlapján: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/ii/media2.rtf (letöltés ideje: 2015.05.10.)

[2] A kerettanterv elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honalapján: http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html (letöltés ideje: 2015.05.10.)