Skip navigation

X.4.4. Elektrografika és elektrográfia

Christian Rigal (alias Cejar) francia művész az elektrografika jellemzőit áttekintő 1992-es írásában a következőket írja: „A fénymásolónak kétféle művészi használata lehetséges: reprodukciót készítő gép vagy alkotó szerszám. Az első a szokványos használatnak felel meg, a második nem rendeltetésszerű vagyis „eltérített”. Ez utóbbinak adnám az elektrografika nevet.”[1]

Az elektrografika kifejezés – így, magyarul – 1990-ben bukkan fel először az Árnyékkötők című szakfolyóirat hasábjain, utalva a francia art electrographique, illetve az angol electrographic art fogalmára. A kifejezés alatt akkor fénymásológéppel, számítógéppel, telefaxszal vagy más elektromos berendezéssel készített grafikákat értették.

Később, Bohár András esztéta javaslatára használatba vették az elektrográfia kifejezést, amely mindenféle elektromos eszközzel létrehozott műalkotást jelentett − az elektrografika kifejezést pedig a továbbiakban kifejezetten azokra az alkotásokra használták, amelyek a grafika műfajához álltak közel.

Kováts Borbála így ír ezekről az új technikákról: „A művész felismerte az eszköz által nyújtott újszerű lehetőséget a világ és az ember eddig ismeretlen képének, sosem látott oldalainak feltárására. Az elektrografika a maga sajátos eszközeivel kezdte el feltérképezni a modern kor embere és a technika viszonyát is. Az új perspektívában a gép arca is megváltozott, a művész megszelidítette azt, sajátos, bensőséges kapcsolatot alakított ki vele. Nem a végzetet, hanem a továbblépés esélyét látta eszközében. Úgy használta a technicizált információs társadalom eszközét, mint ahogy a tengeri élőlények lassan belepik, belakják, beépítik életükbe a tenger mélyére süllyedt hajó roncsait.”[2][1] Idézi: Kováts Borbála: Az elektrografika és az elektrográfia – Két fogalom természetrajza. Képírás internetes folyóirat, 2011.04.23. http://kepiras.com/2011/04/az-elektrografika-es-az-elektrografia-ket-fogalom-termeszetrajza/ (letöltés ideje: 2015.04.10.)

[2] Kováts Borbála: Az elektrografika és az elektrográfia.