Skip navigation

I.3.2. Ismeretterjesztés

A média ismeretterjesztő funkciója a tudományos ismeretek közérthető formában való átadását célozza. Míg a tájékoztatás mindig aktuális, az olvasót/nézőt/hallgatót érintő, azok sorsát befolyásoló események, jelenségek hírét adja át, addig az ismeretterjesztés általános műveltségi anyagot, a világ jelenségeivel kapcsolatos, de nem időhöz kötött tudást ad át. (pl. természettudományos, egészségügyi, történelmi, informatikai, gasztronómiai, művészeti, stb. ismeretek átadása) E funkció azért fontos, mert bővíti az olvasók/nézők/hallgatók ismereteinek körét, tágítja horizontjukat, műveltebbé teszi őket. Az ismeretterjesztés történhet a kifejezetten ismeretterjesztőnek nevezett lapok/cikkek/csatornák/műsorok által, de beépülhet a szórakoztató műsorokba is.