Skip navigation

II.2.3. A tömegkommunikációs folyamat szereplői

A fent említett kutatások alapján tehát a tömegkommunikációs folyamatnak hagyományosan három "szereplőjét" különböztetik meg:

A kommunikátorok

Egy-egy állami szerv, intézmény, cég, stb. munkatársai, akik az általuk képviselt szervezetet érintő információkat a szervezet érdekeinek megfelelő formában továbbítják a médiának. Ők általában profi szakemberek, szóvivők, sajtóreferensek, PR-szakemberek, kommunikációs munkatársak, intézményi kommunikátorok, akik azon fáradoznak, hogy szervezetükről jó képet fessen a média.

„Kapuőrök”, avagy a médiaszemélyzet

Ők azok, akik gyűjtik, értékelik, szelektálják a hozzájuk beérkező információt, majd feldolgozzák azt. A szelektálás és a feldolgozás során azt veszik figyelembe, hogy célközönségük számára mi érdekes, az ő sorsukat mi érinti. A közönség meghatározott érdekeit hivatottak kielégíteni azzal, hogy az információt eljuttatják a vevői oldalra.

Közönség

Azon polgárok csoportja, akik nyitottak a világ közeli és távoli közösségi eseményei iránt és érdeklődők. A közönség érdekorientáltan hallgatja a híreket, várja az információkat.

Megjegyzés: A modern médiaviszonyok némiképp átalakítják a „kapuőr” fogalmát is. Napjainkban bárki indíthat blogot, bárki elérheti a nyilvánosságot, tehát gyakorlatilag bárkiből lehet kapuőr. Viszont: ha mindenki megnyit egy-egy kaput, akkor alig akad valami fenn a vámon, az embereket elárasztja a szelektálatlan, rendszerezetlen, formázatlan információ. Ezáltal a kapuőrök létjogosultsága megkérdőjeleződik, hatalmuk és felelősségük csökken. Nehéz megjósolni, hogy ez milyen következményekkel fog járni, pozitív vagy negatív hozadékai lesznek-e túlsúlyban…