Skip navigation

III.1.1. Az írásbeliség kialakulása

Az emberi kommunikáció egyik legfontosabb eszköze, a beszéd, a tudósok szerint kb. Kr.e. 40 ezer évvel ezelőtt alakult ki. A beszéddel az ember képessé vált gondolatainak, tapasztalatainak közlésére, ismereteinek közvetlen átadására. A kommunikáció történetében a következő mérföldkő az írás megjelenése volt, melynek segítségével lehetővé vált az információ tartós, időtálló rögzítése, az ismeretek, tapasztalatok átadása nagyobb közösségeknek, és a későbbi nemzedékeknek, az elődök ismereteinek megőrzése, archiválása.